ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ "ЧЕЛОПЕЧ"
 

е създадена през 1995 год. в резултат на съвместна инициатива на ръководството на ”Рудник Челопеч” и общинския съвет в с.Челопеч, Софийска област.

От създаването си като ЧПГЧО „БИМАК-АД“, а от 2006 год. до днес с името ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ училището функционира като единствената в България частна фирмена профилирана гимназия. Гимназията е най-успешният проект в социалната политика на фирмата спонсор DUNDEE PRECIOUS METALS CHELOPECH, част от структурата на канадската компания за добив и преработка на цветни метали DUNDEE PRECIOUS METALS INC.


В рамките на 18-годишната си история Гимназията се утвърди като изключително успешен образователен модел, изграден на основата на финансовата подкрепа от страна на успешен чуждестранен инвеститор към българска образователна институция.


Училището разполага с много добре подготвени и високо квалифицирани преподаватели, които осигуряват солидна подготовка по всички дисциплини от учебния план.


Чуждоезиковото обучение се осъществява по най-модерните системи за чуждоезикова подготовка, с помощта на учебници и учебни помагала на издателствата “LONGMAN”, “Cambridge University Press”, “KLETT” и Express Publishing. В контекста на чуждоезиковата подготовка от IX клас на английски език се изучават учебните дисциплини История и цивилизация, География и икономика, Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование. Като втори чужд език се изучават съответно Испански или Немски език и се осъществява допълнителна подготовка по Информационни технологии и по Бизнес английски език.


Училището използва модерна и отговаряща на най-високи стандарти материална база, разполага с ученически стол и общежитие.
От 2006 год. ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” е член на АСОЦИАЦИАТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ, а от април 2011 год. е пълноправен член на АКАДЕМИЯТА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА (ACES).


От учебната 2011-2012 год. най-успешните в чуждоезиковото обучение възпитаници на Гимназията придобиват сертификат за съответното на възрастта им равнище на владеене на английски език на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL.


Анализът от реализацията на първите четиринадесет випуска показва устойчиво равнище от над 95% зрелостници на Гимназията, които продължават обучението си във висши учебни заведения в България, Великобритания, Германия, Франция, Белгия, Испания, Холандия, Дания, Китай и САЩ.

 reproduction
Essential SSL