По традиция на 22 април се отбелязва международният Ден на Земята. За да отбележат подобаващо събитието, учениците от 11.клас в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ бяха организирали кратка и увлекателна тематична програма, целта на която бе да заинтригуват гостите и съученици си, да допълнят знанията им, свързани със съдбата на Земята, и същевременно да ги запознаят с още една и не по-малко актуална за младите хора днес тема, а именно здравословното хранене.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ФИЛОЛОЗИ „ЛЮБОСЛОВИЕ“

На 13. 02. 2024 година българската образователна сцена беше залята от вълнение и гордост, след провеждането на Националното състезание по български език и литература „Любословие“.

От 2015 г. насам, ЧПГЧО „Челопеч” запазва своята традиция ежегодно да участва в състезанието по творческо писане на английски език – Bulgarian Creative Writing Competition, организирано от CORPluS с подкрепата на: United States Embassy, Interlogistica, Express Publishing и American University in Bulgaria.

След една година отдаденост, творчество и безброй живи спомени, на 2 и 3 февруари, 2024 г., дойде моментът за заключителната среща по проект „Живи спомени”, програма Еразъм+ (“ACTME –Active Memories” 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134), осъществен благодарение на активната съвместна работа на ARCI VALDARNO и Storie di Mondi Possibili (Италия), ЕИЦ – Велико Търново (България), ARCSS (Португалия) и Sozial Label (Германия).