В периода от октомври 2022 год. до март 2023 год. ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ работи по проект за развиване на компетентности в областта на природните науки, което да доведе до придобиване на европейски знак за качество STEM School Label.

„Бели тениски за цветно бъдеще“ е насочен към един от най-актуалните проблеми в образованието, с който се сблъскваме през последните години, а именно тормозът в училище.

On June 1st, welcomed by the bright sun of Children’s Day, we opened the treasure memory box, not only of our childhood but also of our first-hand experience as quaranteens.

След три месеца работа по екологичен проект “Рециклирай с кауза” за събиране на хартия, на ученици от ЧПГЧО Челопеч, резултатите са на лице.

На 21 април в актовата зала на на училището се проведе “Поетично-музикално откровение”, посветено на Деня на книгата. По традиция събитието се организира от клуба по „Творческо писане“ на г-жа Евгения Георгиева. Талантливите членове на клуба имаха възможност да покажат пред публика артистичните си умения.