СЕРТИФИКАТИ НА UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL ЗА УЧЕНИЦИ НА ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“
 
Учебната 2011-2012 година приключи и учениците и учителите се радват на заслужен отдих през лятната ваканция. За възпитаниците на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ обаче положителните емоции, свързани с постигнати учебни резултати, продължават с пълна сила.

В началото на юли училището получи от изпитния център на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL резултатите на петимата ученици, които през месеците май и юни положиха изпит за придобиване на сертификат за ниво на владеене на английски език.

И съвсем в реда на впечатляващите резултати, постигнати от възпитаниците на едно от най-успешните средни училища в България през годината, и резултатите от UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL донесоха още едно качествено равнище на изкючително успешното им представяне.

Петимата ученици (Мирослава Бедрозова и Надежда Рашева от IX клас, Радина Рашева и Стойо Тетевенски от X клас и зрелостникът Дамян Гайтанджиев) получават сертификат за равнище на владеене на английски език на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL, като изключително високият резултат на четирима от тях дава основание на Университета да им присъди следващото, по-високо ниво.

Двете момичета от IX клас положиха изпит на ниво PET (Preliminary English Test) for Schools - B1 от Общата Европейска Езикова Рамка. Надежда Рашева се е справила с 87% от формата и получава Pass with Merit (B1), т.е. сертификат, на който изрично пише „взет с достойнство“, а не просто взет изпит. Мирослава Бедрозова обаче е постигнала 93% и нейната оценка е Pass with Distinction (B2), което означава взет изпит с отличен и получава следващото ниво.

Учениците от X клас се явиха на ниво FCE (First Certificate in English) - B2, като Стойо Тетевенски е постигнал 82%, а Радина Рашева 87%, като и двамата получават Grade A по скалата за оценяване и получават по-високото ниво - С1.

Особено впечатляващ е резултатът на Дамян Гайтанджиев. Дамян положи изпит за равнище CAE (C1), но е постигнал 82% и по силата на правилата за присъждане на сертификат за владеене на езика на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL получава C2, което на практика е най-високото възможно. Допълнително качество на постиженията дава и фактът, че от 2011 год. сертификатите на UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL за високите нива С1 и С2 носят UCAS точки за кандидатстване в университетите във Великобритания.
Резултатите на петимата ученици са най-добрият атестат за качеството на обучение, което предлага ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ от една страна и от друга за равнището на подготовката, което получават възпитаниците на училището, съизмерено с най-високите стандарти в Европа и света.

Но, тези резултати и особено този на Дамян отново поставят на дневен ред някои проблеми на българското образование, задават въпроси и дават отговори на други, не по-малко съществени и резонни. Съвсем естествено възниква въпросът-защо притежател на сертификат за владеене на английски език от един от най-престижните университети в света е принуден да полага български държавен зрелостен изпит по английски език. Не че за така добре подготвен ученик ще представлява проблем да се справи и с този формат…, но съвсем очевидно се появява и резонният въпрос-какво се доказва с това… Най-вероятно означава, че ученикът доказва, че владее и някаква нашенска форма на езика или нещо от този род…

Този парадоксален факт, а и редица други от типа, например как посредствено представяне на зрелостници на TOEFL (Утвърден изпитен формат, необходим за влизане в европейски и американски университети…), месеци по-късно се превръща в „шестици“ на български изпитен формат за зрелостници по английски език… Този и редица подобни факти ясно отговарят и на въпроса-защо във всеки следващ доклад от Брюксел, като досаден рефрен присъства констатацията, че в България образователната реформа още не е проведена и че и по този много важен показател сме доста далече от истината.

От друга гледна точка това ясно отговаря и на въпроса-защо когато нашенските факти говорят, боговете мълчат, а престижните университети в Европа и отвъд океана не ни вярват и изискват от децата ни задължително да положат някой от световните изпитни формати и едва след това да станат техни възпитаници.
И, докато дадем адекватни отговори на тези и още редица подобни въпроси, най-амбициозните и най-подготвените сред нашите деца ще полагат с впечатляващи резултати световните формати и с еднопосочни билети ще заминават да търсят качествено продължение на образованието си в престижни западноевропейски и американски университети, а ние ще пълним с факти популярната телевизионна рубрика „Бай Ганьо европеец“ и ще се тюхкаме, че не успяваме да им осигурим условия, поне след като получат адекватно образование по света, да се върнат и да приложат наученото тук, в собствената им родина.

Николай Кръстев-директор на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“