Основните въпроси, които вълнуват днешните кандидат-студенти са: къде да продължим обучението си и как това да бъде осъществено. Висшите учебни заведения предлагат все повече и повече възможности за висока квалификация и добра реализация, откривайки нови и все по-атрактивни специалности и учебни дисциплини. Но преди да станат част от това, зрелостниците трябва да се справят със сериозната задача да преодолеят по най-успешния начин кандидатстудентския праг.

На 13 март един от лидерите сред висшите учебни заведения в България, УНСС, проведе предварителен приемен изпит. Бъдещите студенти имаха възможността да проверят знанията си и а ако те се окажат достатъчно добри, още в настоящия момент имат възможност да гарантират статута си на студенти за следващата академична година.
Изпитът се проведе под формата на тест в три модула: български език и езикова култура и математика-основни, които съдържат съответно по 20 въпроса и са задължителни за всички кандидат-студенти. Всеки участник в единния приемен изпит на УНСС сам посочва предмета, с който желае да се яви на трети модул, като всички зрелостниците от ЧПГЧО "ЧЕЛОПЕЧ" избраха български език и литература, който включва 40 въпроса основно от учебния материал за XI и XII клас.
 


Таня Червенкова, Петя Георгиева, Надежда Христева, Николета Иванова и Християн Вътев защитиха статута си на изключително успешни ученици, справяйки се по най-добрия начин с единния приемен изпит на УНСС. Зрелостниците са постигнали отлични оценки, като особено впечатляващи са резултатите на Таня и Петя, Отличен - (6.00). Не е за пренебрегване и резултатът на Християн, Отличен 567, с което те още към настоящия момент си гарантират сигурен прием. Като се прибавят към тях и много добрите оценки на Надежда и Николета, резултатът може да се квалифицира като поредната впечатляваща страница в богатата история на училището по отношение на успешното представяне на учениците в кандидатстудентска кампания. От друга страна зрелостниците за пореден път достойно защитиха авторитета на школата по български език, литература и математика на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“, който от години се гради от преподавателите г-ца Евгения Георгиева, г-жа Христина Пипкова и г-н Николай Кръстев.

За учениците на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ настоящият месец е изпълнен с множество предизвикателства, свързани с участието им в много и различни изпити и състезания, а за зрелостниците това е месецът на кандидатстудентските изпити.

И през настоящата година сериозните изпитания по традиция се превръщат в поводи за гордост и удовлетворение от добре свършената работа. И кой друг ако не зрелостниците са тези, които дават пример за това, как наученото се превръща в сбъдната мечта.
ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“