В периода 21-24 ноември се проведе транснационална среща по проект “Happy Minds for Happy Lives” в град Ридултови, Полша. Проектът е финансиран по програмата Еразъм + (2016-2018).

В работните срещи участваха учители и директори от страните-партньори – Полша, България, Словакия, Турция и Италия. От българска страна в срещата взеха участие г-н Николай Кръстев, директор на ЧПГЧО „Челопеч“, г-жа Анастасия Димитрова, преподавател по английски език и регионален координатор на проекта и г-жа Димитринка Арнаудова, преподавател по история и гражданско образование. Бяха обсъдени текущи въпроси по извършените дейности и се консолидираха мнения за бъдещите стъпки и развитие на проекта. Преподавателите имаха възможност да се включат в разнообразни занимания водени от психолога на училището координатор. Основната цел бе овладяване на методи и техники за релаксиране и изграждане на позитивна нагласа към заобикалящата среда, тъй като е нужно атмосферата в училище на бъде благоприятна за всички, които са част от учебния процес.

При посещението в Центъра за психологична подрепа в Ридултови, партньорите споделиха и дискутираха проблемите и предизвикателствата пред които са изправени всички в днешния динамичен свят на високи очаквания, стрес и конкуренция. Опитът споделен от страна на полското училище допринесе за конкретизирането на идеи по отношение на планирането и реализирането на подобни дейности за психологическа подкрепа в ЧПГЧО „Челопеч“ в краткосрочен план. Целта е постигане на устойчивост на психичното здраве на възпитаниците на гимназията, което включва воденето на пълноценен живот, хармонично развитие и проява на собствения потенциал, създаване на пълноценни взаимоотношения, ангажираност и отговорност към себе си и към света.

При посещението си в училището в Ридултови, гост-учителите наблюдаваха часове със съвременни интерактивни методически похвати, участваха в обучения за приложение на технологиите в учебния процес и актуализираха познанията си в областта на предлаганите онлайн отворени образователни ресурси, дискутираха с колегите от Полша новостите и промените от приетия наскоро закон за образованието в тяхната и нашата страна и предизвикателствата пред съвременното образование.

Преподавателите имаха честта да посетят кметството на Ридултови и бяха топло посрещнати от кмета на града, който прояви нескрито любопитство към Челопеч и минното дело в региона.

Следващата среща по проекта ще се проведе през пролетта на 2017 година. Тогава домакини ще бъдат учениците от Челопеч, които ще посрещнат своите връстници и техните учители и в рамките на една седмица ще имат възможността заедно да преживеят емоцията на европейското междуучилищно партньорство.