ПРИЕМ 2010: АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Документи и срокове:
Заявление за кандидатстване: 1 юни – 23 юни 2010 год.
Свидетелство за завършен VII клас: 15 юни - 30 юни 2010 год.

Подготвителен курс:
16, 17 и 18 юни 2010 год. (Начало – 9:00 ч.).
Подготовката се осъществява в два блока от 2 учебни часа ежедневно и е съсредоточена върху работа по техника за създаване на текст (есе) и работа върху логически задачи.

Приемен изпит:
Писмен изпит-есе и логически задачи:
21 юни 2010 год. от 9:00 ч. (3,5 часа).

Балообразуване:
1. Оценките от изпитите за външно оценяване по Български език и литература и Математика за 7-ми клас;
2. Оценката от изпита, положен в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” на 21 юни 2010 год.;
3. Оценките по Български език и литература, Математика и Английски език от удостоверението за завършен 7-ми клас;

Класиране:
Обявяване на списъка с приетите ученици на първия етап на класиране:
23 юни 2010 год. (13 ч.).