Последните месеци от учебната година е време възпитаниците на българското училище да проверят това, което са научили и са превърнали в устойчиви умения през месеците на упорит труд и борба с уроците. За преподавателите и учениците на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ този период е време да се поздравят с поредните най-добри резултати на в национално състезание.

Не е тайна за никого, че Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ“ предлага широко поле за развитие и изява на своите ученици, че училището безрезервно подкрепя всяка креативна идея на своите ученици и учители, а това от своя страна води до закономерни успехи във всички образователни форуми, в които те участват.

Успешно финализираните международни проекти в рамките на членството на училището в Академията на централноевропейските училища и Асоциацията на Кеймбридж училищата в България затвърдиха позицията на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ като лидер в изработването и прилагането на иновативни образователни практики.

Триумфът на Мария Текерлекова (първо място), Лилиана Мутафова (трето място) и Радина Рашева (седмо място) в националното състезание по български език и литература, организирано от сдружението на учителите филолози „Любословие“ и впечатляващият успех на Стойо Тетевенски (първи резултат) и Мария Текерлекова (втори най-добър резултат) на олимпиадата по история и цивилизация се оказаха първи етап в реализирането на изключителен индивидуален успех, защото съвсем резонно дойде ред на олимпиадата по български език и литература.
 Обявените резултати не са изненада за тези, които познават спецификата на работа в профилираната гимназия в Челопеч и за безусловно успешният вътрешен регламент, по силата на които се класират учениците за съответните етапи на учебни състезания и олимпиади, свързан с преодоляването на много високи изисквания и критерии още на училищните кръгове. От тримата участници на ЧПГЧО“ЧЕЛОПЕЧ“ в областния кръг на олимпиадата двама постигнаха отличен резултат.

Гергана Иванова от 11“Б“ клас приключва последния етап на олимпиадата с една от най-високите отлични оценки на единадесетокласник в Софийска област, с което постави на още по-високо качествено равнище представянето си в национални състезания по роден език, като превърна призовото си място от предходното състезание с най-добър резултат в следващото. Представянето на Гергана е безспорно доказателство за израстването й като успешен ученик и един от лидерите сред своите съученици.
 


Вторият отличник, Елена Попова от 12“А“ клас, е популярна сред съучениците си като един от най-успешните представители на випуск 2012 и през всичките пет години, в които тя е ученик на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“. Резултатът на Елена от една страна е закономерно развитие на цялостното й представяне през годините, а от друга страна затвърди традиционното правило, за най-успешното представяне на възпитаниците на профилираните гимназии в национални и международни образователни форуми и състезания. Елена Попова заедно със своя съученичка от ГПЧЕ в гр. Правец са двамата дванадесетокласници, постигнали отлична оценка на областния кръг и в компанията на всички отличници от цялата страна ще представят себе си, своите училища и Софийска област на националния кръг, който се проведе на 5-и и 6-и май във Велинград.

Достигането до национален кръг за Елена и резултатът на Гергана са безспорен успех, с който те по впечатляващ начин защитават името си на изключително успяващи ученици и за пореден път оправдаха името и славата на своето училище като едно от много успешните училища в България.