През месец юни Департамент „Англицистика“ в Нов български университет организира второто издание на конкурса за творческо писане на английски език. Тази година „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“ се състоя в два модула–„Разказ“ и „Есе“. В надпреварата бяха проверени уменията на ученици от цялата страна да пишат разказвателен и аргументативен текст на английски език в обем до 250 думи.
 


На конкурса се явиха 100 ученици от гимназии от цялата страна. Авторите на 100 есета и 62 кратки разказа се състезаваха за първите места, като по регламент победителите получават грамоти, парични и предметни награди.

От името на ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” участие взеха Мария Искрова и Мирослава Димитрова от VIII клас и Мирослава Бедрозова, Надежда Рашева, Димитринка Ненчова и Ивалина Червенкова от IX клас, които се състезаваха в раздел „Есе“.

В началото на ноември резултатите яха оповестени, а награждаването на отличилите се ученици се състоя на 16 ноември в 409 аудитория на университета.

Награди (грамота и учебни помагала) за отлично представяне в конкурса журито, съставено от университетски преподаватели, присъди на Надежда Рашева и Мирослава Бедрозова, които вече са ученички в X клас. Грамота за отлично представяне получи и гимназията.

След награждаването доц. д-р Мария Стамболиева, председател на оценяващата комисия, обсъди с участниците условията и регламента на следващия конкурс. Обсъдено беше и къде да бъдат публикувани произведенията на отличените ученици. В рамките на дискусията единодушно бе взето решение, отличените произведения да бъдат публикувани на сайта на университета и да бъде издаден малък сборник.

В рамките на академичната година ще бъде организирана „Вечер на английския език“, на която наградените участници в конкурса ще бъдат поканени да прочетат своите есета и разкази в присъствието на поканени от тях гости – съученици, приятели, учители, родители и студенти от НБУ.

Надежда Рашева-X клас