Националната олимпиада по гражданско образование е много добра възможност учениците да развият гражданските си умения и нагласи. От друга страна участието в това състезание стимулира отговорно поведение за участие на учениците в обществения живот на страната.

През настоящата учебна година учениците от ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ се включиха в надпреварата с проекта „Аз–активен млад гражданин“ на Василена Бачева от XII“А“ клас и проектен ръководител г-жа Димитринка Арнаудова–преподавател по Свят и личност, и История и цивилизация в Гимназията.
 


Василена и Димитринка Арнаудова работят в екип през последните четири години, а натрупаният опит от успешното им участие в национални конкурси, международни състезания и проекти допринесе изключително много за отличното им представяне и на областния кръг на Националната олимпиада по гражданско образование.

Проектът, който разработи Василена има за цел да информира младите хора между 16 и 25 години за дейностите, които са част от обществения живот на тяхната община, да създаде у тях усещане за гражданска култура и да ги провокира за участие в дейностите на своята община като част от идеята за създаване на Европейско гражданство.

Концепцията на проекта е изградена върху основата на три семинарни обучения, с помощта на които младежите да бъдат обучавани в сферата на гражданското образование. Между тях на участниците се поставя конкретна задача, имаща за цел да провери усвоените знания от семинарите и да ги насърчи към конкретни практически действия за развитие на местната общност.

В началото на учебната 2014-2015 год. Василена започна подготовката си по проекта с участие в тридневен учебен семинар на тема: „От апатия към активност в местната общност“, който беше последван от участие в „кръгли маси“ в няколко общини от Софийска област и в младежки форуми на национално равнище. Сериозната подготвителна работа логично доведе до разработването на учебен проект, с който Василена се включи в Националната олимпиада по гражданско образование.

На 16-и април 2015 год. Националната комисия за оценяване и класиране на проектите огласи резултатите, а от окончателния протокол стана ясно, че Василена е единственият зрелостник в Софийска област, допуснат до участие в Националния кръг. Той ще се проведе на 9-и и 10-и май в град Шумен, като във финалния етап предстоят публична защита на проекта пред Националната комисия и решаване на казус по граждански проблем.
 
ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“