През август тази година бяха публикувани резултатите от селекцията по програма „Сътрудничество за иновациии и обмен на добри практики“ КД2. Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“ е едно от одобрените 112 училища в страната, които започнаха работа по стратегически партньорства в сферата на училищното образование.

Проектът носи мотото “Healthy Minds for Happy Lives”( „Здрав ум за щастлив живот“) и има за цел да помогне на всички, които са част на училищната общност да бъдат по-информирани повече и да се грижат както за физическото, така и за психичното си здраве. Продължителността на проекта е от септември 2016 до август 2018 година.

Доброто ментално здраве е ключа към оптималното развитие на тийнейджърите, към успехите в образованието им, комуникацията и отношенията с хората около тях, начинът как се грижата за собственото си здраве и подготовката към самостоятелния живот на възрастен. Съхраняването на психичното здраве на всеки ученик в училище е необходима инвестиция за бъдещето на нашата нация.

Училището не е само място, в което деца ни получават образование. Това е мястото, което влияе на емоционалносто и социално развитие на всеки млад член на нашето общество. Именно тук, всяко дете и тийнейджър създава първите си приятелства и се учи как бъде част от една социална общност. Емоциите и образите в училище се проектират в реакции на децата ни към света, заобикалящите ги хора и към самите себе си. Ето защо е от изключително значение да популяризираме и пазим психичното и емоционално здраве на учениците в ЧПГЧО „Челопеч“ във всеки един аспект.

Някои от целите, които сме си поставили са:
- повишено внимание към психичното здраве на учениците и учителите;
- по-добро разбиране и толерантност към социалното, лингвистичното и културно многообразие;
- по-активно участие в училищния и обществен живот;
- съдействие и подобряване на комуникацията между ученици, учители и родители.

Партньори в проекта са училища от Ридултови (Полша), Братислава (Словакия), Палестрина (Италия) и Зонгулдак (Турция).

ЧПГЧО „Челопеч“ ще бъде първото училище от проекта, което ще домакинства среща с участието на ученици и учители от страните-партньори. След подбор, екипът от ученици вече е сформиран и започна своята мисия с огромна мотивация и настроение. Всички са си поставили ясни цели и вярват в тяхното реализиране. Едни от участниците като Нели, София и Лилия смятат: „Проектът е начин да осъвършенствам своя английски език“, други като Димитринка, Александър и Фани „Ще имам възможност да опозная света, споделям идеи и популяризирам България“, Деан казва „Участвам, защото за мен това ще бъде изпитание или по-скоро приключение“. За всички е ясно, че ще намерят нови приятелства и ще погледнат по-позитивно към света.