На 12 ноември учениците от Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ” имаха възможността да се докоснат до работата на учените от ЦЕРН и в рамките на няколко часа да се запознаят с техните експерименти, научни разработки, технологии и открития.

Благодарение на гостуването на д-р инж. Георги Анчев от института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките, който работи в колаборацията на експеримента CMS в ЦЕРН, гимназистите успяха да се пренесат, макар и за кратко, в „света” на ЦЕРН, като се включиха в организираната среща в актовата зала на училището, която беше посветена на 20-годишнината от присъединяването на България към ЦЕРН.

Срещата бе организирана от г-жа Марийка Динекова, преподавател по физика и астрономия в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ”, която през юли месец участва в обучение на учители по природни науки от цялата страна по Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" на МОН.

Официални гости на срещата бяха г-жа Росица Иванова-началник на Регионалното управление на образованието София–регион, г-жа Илонка Ценкова-старши експерт по природни науки и екология в РУО София–регион, д-р Надя Кантарева-Барух-директор на издателство „Аз- буки”.

В началото на срещата г-жа Динекова разказа накратко за пътуването си до ЦЕРН и даде думата на госта. Европейската организация за ядрени изследвания или ЦЕРН е разположена край град Женева, Швейцария и е най-голямата лаборатория по физика за елементарни частици. Както стана ясно от презентацията на д-р инж. Анчев, тя е основана през 1954 год. от 12 страни, а в момента в нея членуват общо 23 държави.
Д-р инж. Анчев направи подробно представяне на темата пред учениците, разказа за четирите експеримента на организацията и показа кратко видео, с което грабна вниманието на аудиторията, която бе истински впечатлена от работата на учените от цял свят.

Официални гости на срещата бяха г-жа Росица Иванова-началник на Регионалното управление на образованието София–регион, г-жа Илонка Ценкова-старши експерт по природни науки и екология в РУО София–регион, д-р Надя Кантарева-Барух-директор на издателство „Аз- буки”.

Срещата завърши с връчване на награди и грамоти на учениците от гимназията, които бяха участвали в предварително обявен конкурс на тема „20 години България в ЦЕРН”, които бяха написали стихове, направили колажи от снимки и изготвили макети. За останалата част от учениците и гостите бяха приготвени брошурки с информация за ЦЕРН, както и кексчета с образите на кварките, лептоните и носителите на взаимодействията- елементарните частици, които изграждат заобикалящата ни материя.

Цветина Георгиева, ученичка в ЧПГЧО „Челопеч”