На 22-24 ноември се проведе Национално състезание по природни науки и екология в град Търговище. На състезанието се явиха 95 ученици от 5-12 клас. В първата възрастова група (5-7 клас) участваха 13 проекта, а във втората (8-12 клас) – 38 проекта. Тази година на състезанието се явиха рекорден брой участници, конкуренцията между учениците беше голяма и състезанието беше оспорвано.

 

Целта на състезанието е да се осигури възможност на учениците да представят свои авторски идеи и интерпретации по определен проблем, резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията, да защитят собствена позиция по актуални за обществото проблеми, да покажат оригинално мислене, както и да обменят идеи помежду си.

Вечерта на 22 ноември се проведе официалното откриване на състезанието. Всички гости се радваха на богата програма с народни танци, балет и песни. На следващия ден бе постерната сесия, на която журито оцени качествата на проектите по изработените информационни материали – постери, макети, брошури и др. В неделя (24.11) се състоя устната защита на проектите. Всеки отбор представи своята тема чрез презентация, а журито с любопитство задаваше въпроси. На официалното закриване на състезанието се състоя церемонията по награждаването на проектите. С най-висок резултат от втората възрастова група се класираха учениците от 12 клас на Частна Профилирана Гимназия с Чуждоезиково Обучение „Челопеч“ – Ивана Петрова и Никола Янкулов, с техния проект – „Радонът – невидимата заплаха“. Техен ръководител е госпожа Камелия Савова- дългогодишен преподавател по биология и химия, с опит в работата по проекти.

Проектът „Радонът–невидимата заплаха“ е плод на съвместна работа с Национален Център по Радиобиология и Радиационна Защита. Целта на проекта е да се направи проучване за влиянието на радона върху човека и информационна кампания сред местното население. Доц. Кремена Иванова от НЦРРЗ и нейния екип посетиха нашето училище и изнесоха лекция по темата. Презентацията се радваше на голям интерес от ученици и учители от всички класове. За по-задълбочено проучване по темата ученици от 12 клас посетиха НЦРРЗ и в частност Лабораторията за изследване на обемна активност на радона. Там те се запознаха отблизо с методите за изследване на радон и обработката на данните. Крайната цел на проекта беше да се включи училището в Националният план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон. Бяха ни предоставени детектори за всеки кабинет, които да събират данни в продължение на 6 месеца. Предстои отчитане на резултатите.

ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“